Laste ja noorte laagriprojekt “Suvekool Audrus 2024” on rahvusvaheline laagriprojekt, mis pakub võimalust saada kogemusi ja uusi teadmisi rahvusvaheliste õpetajate juhendamisel. Laager on toimunud järjepidevalt alates 2016. aastast.
Laager toimub sel korral 29. juulil – 2. augustil Pärnu linna Jõõpre Koolis.
Projektis on oodatud osalema lapsed ja noored vanuses 7-19 aastat. Tegevused toimuvad üheksas vanuserühmas – vanuserühm jaguneb vastavalt valitud tegevustele gruppideks.

Laagri maksumus:
Ööbimisega laagri soodushind on 240€ (tavahind 260€)
Ööbimiseta laagri soodushind on 230€ (tavahind 240€)

Mitme osaleja samaaegsel registreerimisel rakendub täiendav grupisoodustus nii ühe pere liikmetele kui ka sõpradele. 

Vabahariduslaager on koht, kus lastel ja noortel on võimalik koostada endale meelepärane laagrikava just endale sobivatest tegevustest.
Kui koolis on õpilasel ees kindel tunniplaan, millest ei saa üle ega ümber, siis selles laagris koostab laagriline endale ise “tunniplaani”.

Laager toimub vastavalt Terviseameti nõuetele.
Laagri korraldamist toetavad Pärnu linn, MTÜ Audru Lastelaagrid.

Küsimuste korral helistage:
5621 6450 või 5192 1361

Laagriprogramm koosneb erinevatest töötubadest, mille vahel on osalejatel võimalik valida:
keeleõpe, tantsimine, laulmine, draamaõpe, kunst, sport, suhtlemine ja palju muud.
Laagriprojekti lõpus toimub kontsert.
Avatud on näitus laagriprojekti raames valminud kunstitöödest ja kompositsioonidest.

Projekti korraldab MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus
Kontakt:
hskultuuripuudutus@gmail.com
laagri juhataja: Silvi Tolmats
+372 5621 6450

Laagri tegevust rahastatakse osaliselt MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus projekti «Laste ja noorte mitmekultuuriline õpikeskkond» vahenditest.

MTÜ infopunkt avatud (sekretäride tööaeg):
E 8.00 – 18.00
T-N 8.00 – 13.00
R 8.00 – 18.00

Väljavõte kodukorrast seoses osalustasude maksmisega:

4. Laagri osalustasu maksmise ja tagastamise kord, muud tasulised teenused seoses laagri toimumisega:
4.1. Osalustasu maksmine toimub väljastatud arve alusel määratud tähtajaks. Juhul, kui määratud tasumise tähtajast on möödunud rohkem kui 30 kalendripäeva, tühistatakse arve ja koht laagris antakse järgmisele soovijale.
4.2. Kui lapsevanem/arve saaja on avaldanud soovi tasuda arve mitmes osas, siis seda võimaldatakse vastavalt kehtivale korrale.  Arve tasumisel mitmes osas on minimaalne osamakse suurus 75.00€. Juhul, kui arve summa on väiksem kui 75.00€, lisandub summale arve väljastamise tasu 3.00€. Vajadusel saab käesoleva punkti osas teha muudatusi projektijuht kirjaliku otsusega.
4.3. 15. juunil 2024 lõpetatakse arvete väljastamine kahes või enamas osas, kuna laagri alguseni on jäänud alla pooleteise kuu.
4.4. 16. juulil 2024 kustutatakse tasumata arvetega osalejad laagri nimekirjast ja kantakse teise loendisse.
4.5. Osalustasust tagastatava summa suuruse otsustab MTÜ juhatus päev enne laagri algust. Otsus tehakse laekunud avalduste alusel.
4.6. Lapsevanem/arve saanud isik peab osalustasu tagastamiseks esitama kirjaliku avalduse nõutud aja jooksul enne laagri algust (hiljemalt 1. juuli 2024). Kui avaldus on esitatud väiksema etteteatamise ajaga kui 10 tööpäeva, siis on laagri korraldajal õigus keelduda osalustasu tagastamisest.
4.7. Osalustasu tagastatakse täielikult, kui osalustasu tagastamise nõue on esitatud nõutud ajal enne laagri algust. MTÜ võib vähendada tagasimakse summat vastavalt punktile 4.12.
4.8. Laagri ajal laagris osalemisest loobumise korral osalustasu ei tagastata, kui laps lahkub isiklikul soovil laagrist.
4.9. Lapse haigestumise korral, vahetult enne laagri algust, tagastatakse laagri osalustasu osaliselt lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Tagastamisele ei kuulu toitlustustasu, töövahendite tasu ja muuseumide/elamuskeskuste piletiraha).
4.10. Kui laps haigestub laagri ajal, siis osalustasu ei tagastata.
4.11. Toitlustustasu ei tagastata, kui laps haigestub pärast 15. juulit. Selleks ajaks on toitlustamine tellitud ning lapse osalemisega on arvestatud.
4.12. MTÜ võib osalustasu tagastamisel pidada tagastatavast summast kinni järgmised kulud: 

  • raamatupidamise teenustasu(maksimaalselt 10.00€ tagasimaksearve kohta); 
  • toitlustamisega seotud kulud(vastavalt söökla tellimuse hinnakirjale koos käibemaksuga ühe lapse kohta); 
  • meenete maksumus ja nende saatmise kulu osalejale; 
  • spetsiifiliste kunstitarvete maksumus, kui neid on tellitud vastaval hulgal ja arvestatud konkreetse lapse osalusega(muuhulgas on spetsiifilised kunstitarbed: linool, linooltrüki vahendid, origami paber, marmorvärvid, akrüültooted, liiv, savi ja selle erinevad alaliigid, batika värvid, tekstiilimarkerid, kangavärvid – loetelu ei ole lõplik)

4.13. Laagri meened tellitakse ettetellimise perioodil enne laagri algust lapsevanema soovil. Meenete eest tasumine toimub laagris kohapeal sularahas eelnevalt esitatud hinnakirja ja tellimuse alusel. Kohapealne meenete valik on piiratud ja laagri korraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealses valikus ei ole sobivat toodet.
4.14. Laagri T-särkide tellimine toimub lapsevanema teate alusel tellimisperioodil. T-särgi suuruse valib välja lapsevanem. Laagri korraldaja juhib vajadusel lapsevanema tähelepanu toote suurusele. Mõõtkava särkidel pole standardi järgi(mõõtude osas on kasutusel laste ja täiskasvanute arvestus). Näiteks laste 3XS t-särk vastab suuruse järgi vastsündinu suurusele, samas täiskasvanute 2XS suurus vastab laste M suurusele ligilähedaselt.

4.15 Osalustasu tagastamine mõjuval põhjusel toimub MTÜ juhatuse otsuse alusel peale 15. juulit. Osalustasu tagastamise puhul ei loeta mõjuvaks põhjuseks järgmisi põhjuseid või näidisega võrdsustatud olukordi:
Laps ei saa madratsil magada.
Lapsel on allergia materjali X suhtes. *
Lapsel on luumurd. *
Laagri asukoht on Tallinnast liiga kaugel.
Meil on nelja nädala pärast matused.
Laps on haigestunud. *
Auto on hoolduses.

*Arstitõendi olemasolul loetakse mõjuvaks põhjuseks.